İşyeri Davranış Kuralları

İşyeri Davranış Kuralları

I. İSTİHDAM İLİŞKİSİ .
ÖZDEMİRTEKS TEKSTİL, işçilere saygılı olarak ve en azından ulusal ve uluslararası iş ve sosyal güvenlik mevzuat ve düzenlemeleri altında haklarını güvenceye alacak şekilde istihdam kuralları ve şartlarını uyarlamalı ve bunlara bağlı kalmalıdır.
. II. AYRIMCILIK .
. Hiç kimseye, istihdam edildiği süre boyunca, işe alınma, ücret ve diğer haklar, terfi, disiplin,işten çıkarılma veya emeklilik konuları dahil olmak üzere, cinsiyet, ırk, din, yaş, bedensel engel, cinsel tercih, uyruk, siyasi tercih veya sosyal grup ve etnik kökenlerine dayanılarak ayrımcılık yapılamaz. .
III. TACİZ VE KÖTÜ DAVRANIŞ .
Bütün çalışanlara saygılı ve onurlu davranılmalıdı. Hiçbir çalışan fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz ve kötü davranışa tabi tutulamaz.

İşyeri Davranış Kuralları

IV. ZORLA ÇALIŞTIRMA
Hükümlü çalıştırma, borç karşılığında çalıştırma, senede bağlı olarak ya da herhangi başka şekillerde zorla çalıştırma yaptırılamaz.
V. ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMA ve GENÇ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA
16 yaşının veya zorunlu eğitimi tamamlama yaşının altında (hangisi daha yüksekse) hiç kimse çalıştırılmayacaktır.
VI. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
ÖZDEMİRTEKS TEKSTİL, çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve iş sözleşmesi haklarını tanıyacak ve saygı duyacaklardır.
VII. SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE
ÖZDEMİRTEKS TEKSTİL, tesislerinin işletilmesi sonucunda işten kaynaklanan, işle ilgili veya iş esnasında meydana gelebilecek kaza ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamı sağlamalıdırlar. ÖZDEMİRTEKS TEKSTİL, işyerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek tedbirleri, sorumluluklarını yerine getirecek şekilde almalıdırlar.

İşyeri Davranış Kuralları

IV. ZORLA ÇALIŞTIRMA
Hükümlü çalıştırma, borç karşılığında çalıştırma, senede bağlı olarak ya da herhangi başka şekillerde zorla çalıştırma yaptırılamaz.
V. ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMA ve GENÇ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA
16 yaşının veya zorunlu eğitimi tamamlama yaşının altında (hangisi daha yüksekse) hiç kimse çalıştırılmayacaktır.
VI. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
ÖZDEMİRTEKS TEKSTİL, çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve iş sözleşmesi haklarını tanıyacak ve saygı duyacaklardır.
VII. SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE
ÖZDEMİRTEKS TEKSTİL, tesislerinin işletilmesi sonucunda işten kaynaklanan, işle ilgili veya iş esnasında meydana gelebilecek kaza ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamı sağlamalıdırlar. ÖZDEMİRTEKS TEKSTİL, işyerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek tedbirleri, sorumluluklarını yerine getirecek şekilde almalıdırlar.

İşyeri Davranış Kuralları

VIII. ÇALIŞMA SAATLERİ.
ÖZDEMİRTEKS TEKSTİL, işçilerden istihdam edildikleri T.C iş kanunlarının öngördüğünden daha fazla sürelerde normal çalışma ve fazla mesai talep etmeyeceklerdir. Normal haftalık çalışma süresi 45 saati geçmeyecektir. ÖZDEMİRTEKS TEKSTİL, işçilerinin her yedi günlük süre boyunca 24 saat kesintisiz dinlenmelerine olanak sağlayacaklardır. Bütün fazla mesai çalışmaları çalışanın rızası ile olmalıdır. ÖZDEMİRTEKS TEKSTİL, fazla mesai çalışmalarını düzenli olarak talep etmeyecek ve fazla mesai çalışmalarını yüksek ücretten ödeyeceklerdir. Olağanüstü koşullar haricinde, haftalık normal çalışma ve fazla mesai süreleri toplamı 60 saati geçmeyecektir..
IX. ÜCRETLENDİRME.
Her işçinin, normal bir çalışma haftası karşılığında temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve cari bir gelir sağlamaya yetecek bir ücret kazanmaya hakkı vardır. ÖZDEMİRTEKS TEKSTİL, hangisi daha yüksek ise, ücretlerle ilgili tüm yasal gerekliliklere uyacak şekilde, en az yasal asgari ücret veya uygun olan geçerli ücreti ödeyecek ve yasalar veya iş akdi gereği maaş dışında verilen hakları sağlayacaklardır.